Новини

Изпрати статията по email

Промени в Наредбата за специално ползване на пътищата - в

Промени в Наредбата за специално ползване на пътищата - в "Сиела Строител"

27 януари 2023

 

С промените в Наредбата за специално ползване на пътищата, обнародвани в бр. 9 на "Държавен вестник" от 27.01.2023 г., се цели да бъде улеснено административното обслужване на гражданите и бизнеса. С нея може да се запознаете в правноинформационната система "Сиела Строител".

Отпада изискването за представяне на някои от официалните удостоверителни документи на хартиен носител. От заявителите няма да бъде изисквана информация или документи, налични при административния орган или при друг орган. Те ще се осигуряват служебно от администрацията, която управлява пътя, и за тях ще се дължат такси от заинтересуваните лица в предвидените в нормативната уредба случаи.

По служебен път ще стават и съгласуванията на комуникационно-транспортният план и техническият проект в частите "Пътна" и "Организация и безопасност на движението" с органите на Министерството на вътрешните работи. Служебно ще се изисква и скица за имота, когато специалното ползване засяга обслужващите зони на пътя.

Въвежда се облекчена процедура за издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътен обект с вече издадени разрешения, които трябва да преминат през новата процедура съгласно наредбата.

По изключение и при спазване на допълнителни мерки за безопасност ще се изграждат нови пътни връзки към търговски крайпътни обекти в зоните за престрояване преди кръстовища и пътни възли, шлюзове, връзки на пътни възли и уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети.

С промените в наредбата се стандартизират услугите на общините, свързани със специалното ползване на пътищата.

И друга съществена промяна е определянето на краен срок за извършване на оглед и съставяне на протокол от него - в рамките на 14 дни.

Следете актуалното законодателство, свързано с устройство на територията, проектиране и строителство в "Сиела Строител". До 31 януари включително можете да го купите с 15% отстъпка в ciela.com.

 

 

 

Наредба специално използване на пътищата

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките