Новини

Изпрати статията по email

Биометричните и генетичните данни са чувствителна информация според СЕС и обработването им следва да е разрешено

Биометричните и генетичните данни са чувствителна информация според СЕС и обработването им следва да е разрешено "само когато това е абсолютно необходимо"

02 февруари 2023

 

Събирането на отпечатъци и образец от ДНК при извършване на полицейска регистрация от всяко лице, привлечено като обвиняем, противоречи на изискването за засилена защита при обработката на чувствителни лични данни. Това постанови Съдът на Европейския съюз (СЕС) по преюдициално запитване от България (Решение на Съда (пети състав) от 26 януари 2023 г.)

Можете да се запознаете с пълния текст на решението на СЕС в правноинформационната система "Сиела Евро".

Дело C 205/21 е с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Специализиран наказателен съд (България) с акт от 31 март 2021 г., в рамките на наказателно производство срещу физическо лице, при участието на Министерството на вътрешните работи и Главна дирекция за борба с организираната престъпност.

В решението си по въпросното дело СЕС постановява, че: "Директива 2016/680 не допуска национално законодателство, което предвижда системно събиране за целите на регистрацията им на биометрични и генетични данни от всяко лице, привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, без да предвижда задължение за компетентния орган да провери и докаже, от една страна, че събирането на тези данни е абсолютно необходимо за постигането на конкретните преследвани цели, и от друга страна, че тези цели не могат да бъдат постигнати чрез мерки, които засягат в по-малка степен правата и свободите на съответното лице".

В България всеки обвиняем за умишлено престъпление от общ характер подлежи на полицейска регистрация и задължително му се прави снимка, вземат се образци от пръстовите му отпечатъци и от ДНК. Ако откаже да бъде регистриран, съдът формално разпорежда принудителното заснемане и изземване на биологичен материал и отпечатъци.

Съдът на Европейския съюз счита, че биометричните и генетичните данни са чувствителна информация и според изискването на Директива 2016/680 събирането на тези данни трябва да е разрешено "само когато това е абсолютно необходимо".

Абонирайте се за "Сиела Евро", за да следите всички решения на Съда на ЕС, които дават задължително тълкуване на европейските норми и са източник на право, както и актуалното европейско законодателство. Само до края на февруари 2023 г. можете да платите годишен абонамент с 30% отстъпка в електронния магазин ciela.com.

 

 

 

Биометрични данни

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките