Новини

Изпрати статията по email

Определение на КС, свързано с винетките - в

Определение на КС, свързано с винетките - в "Сиела Практика"

10 март 2023

 

С Определение от 10 януари 2023 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане по същество искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност на чл. 10, ал. 16 от Закона за пътищата.

В искането се твърди, че оспорената разпоредба противоречи на чл. 4, ал. 1 и на чл. 35, ал. 1 от Конституцията. Според омбудсмана, изискването за заплащане на дължимите винетни или тол такси, предвидено като условие за редовност при периодичен технически преглед на пътно превозно средство, поставя в зависимост две независими едно от друго задължения - за заплащане на такси при преминаване по платена пътна мрежа и за представяне на превозното средство за периодичен технически преглед.

Омбудсманът счита, че обвързването на тези задължения ограничава правото на свободно придвижване на гражданите (чл. 35, ал. 1 от Конституцията), като създава пречки за собствениците или ползвателите на превозни средства да представят автомобилите си за технически преглед, принуждавайки ги да заплатят дължима пътна такса.

Становище по делото представиха министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на транспорта и съобщенията, както и Съюзът на юристите в България и Съюзът на българските автомобилисти.

Конституционният съд намира, че отмяната на чл. 10, ал. 16 ЗП води до отпадане на предмета на к.д. № 19/2022 г., както и на правния интерес от разглеждането му по същество и отклонява искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 10, ал. 16 от Закона за пътищата и прекратява производството по конституционно дело № 19/2022 г.

Можете да се запознаете със съдържанието на определението в "Сиела Практика" - правноинформационната система, която съдържа постановяваните от всички съдилища и други юрисдикции в Република България актове.

Можете да активирате продукта в комбинация с други правноинформационни системи, като платените онлайн пакети са с 10% отстъпка до края на месец март в електронния магазин ciela.com.

 

 

 

Винетки

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките