Новини

Изпрати статията по email

Сиела изпълнител по обществена поръчка на МОМН

26 юни 2013

 

Сиела, като част от консорциум "Сиела ЦАПК" ДЗЗД спечели и двете обособени позиции на обществена поръчка с предмет: “ЛИЦЕНЗИРАНЕ АБОНАМЕНТНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ НА MICROSOFT ЗА НУЖДИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ на Министерство на образованието, младежта и науката, а именно:

  • Обособена позиция 1 с предмет “Лицензи предназначени за ползване в началните, основни и средни училища, детски градини и обслужващи звена в системата на училищното образование в Република България“ , на стойност 4 000 290 лв. без ДДС.
  • Обособена позиция 2 с предмет „Лицензи предназначени за ползване в Българската академия на науките, научните институти и висшите училища в Република България“, на стойност 5 399 880 лв. без ДДС.

 

Обратно