Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Счетоводство

Сиела Счетоводство

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

Всичко необходимо за счетоводителя, събрано на едно място.
Водещ информационен продукт, предназначен за счетоводители, финансисти, данъчни консултанти, консултанти по осигуряване, икономисти, държавни служители, мениджъри и други специалисти, които проявяват интерес към счетоводството.


  24 февруари 2017
 • ИЗЧИСЛИТЕЛНИ МОДУЛИ

  НОВО

  За да отговорим на различните изисквания на потребителите ни, Сиела Счетоводство разработи за Вас нова версия на изчислителните си модули. Новото технологично решение има много предимства и е предпочитано IT решение за организациите, като най-важното от тях е възможността клиентите да разполагат с необходимите им данни по всяко време и от всяко място.

  Калкулаторите са с функционалности съобразени с нормативния регламент. Вградените контроли не допускат грешно попълване на формите, автоматизират процеса на изготвянето им и следят за съответствието между нормативната база и информацията попълвана от потребителя. Клиентите ни имат възможност да запазват записите на централизиран сървър, като разполагат с тях винаги и отвсякъде. Налична е и опцията за прехвърляне на данни в pdf формат на формулярите, за да можете да съхранявате документите локално на Вашия компютър. С новото решение имате възможност и за трансфер на данни от вече попълвани бланки в нови.

  Без необходимост от инсталация на софтуер за работа с бланки;

  Еднократно въвеждане на данните и използването им от бланка в бланка;

  Записи на централизиран сървър, като информацията е достъпна за потребителя отвсякъде;

  Гарантирано спазване на политиките Ви за сигурност;

  100% актуалност на формулярите.

   

Нагоре