Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Инфо

Сиела Инфо

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ФИРМИТЕ И ЛИЦАТА

Актуална информация за регистрираните търговски дружества и всички останали субекти на територията на Република България.

 


 

Всяко ново вписване в Търговския регистър се отразява в Сиела Инфо в пълния си обем.

Сиела Инфо постоянно се допълва с данни за пощенски адреси, телефони, електронна поща, факс  и финансово-икономически данни, които се извличат от интегрираните бази. Изчистват се пунктуационни грешки. Съдържащата се в базите информация може да ви послужи за създаване и съхранение на списъци съставени по определени от вас критерии и обхват.

Едновременно търсене в всички бази с избор от 17 групи критерии: адрес на седалище, правна форма, актуален статус, период или дата на последна промяна, период или дата на създаване, наличие на контактни данни, обхват на персонала, ДДС регистрация и статус, принадлежност по НКИД 2003 или 2008, Размер на капитала, Приходите, Печалбата, Задълженията, Активите.
 

„Покажи адреса”  и „Разкажи за селището”– тези функции автоматично ви препращат към BGmaps и Wikipedia, откъдето можете да видите местоположението адреса на фирмата или организацията върху карта на селището, както да черпите подробна информация за всички населени места.

Базови финансови, икономически, браншови, прогнозни  и аналитични данни ще намерите в досиетата на всички фирми в страната. 11 натурални и над 20 аналитични и сравнителни показатели за всички фирми отчели някаква дейност за последните 6 години.
Търсене навсякъде с комбинация от четири основни финансови критерия: Общо приходи, Печалба/Загуба, Сума на актива, Общо задължения.

 

Свързаност между лица и фирми. Онагледяване на актуалната и съществували във времето свързаност през управлението и собствеността между лица и фирми. Аналитичен инструмент за откриване на непряка свързаност между лица и/или фирми до 4 нови на свързаност. Всичко това едновременно в Търговски и Регистър Булстат. Различни видове свързаност, обем и вид участие в собствеността на конкретна фирма. Проследяване на връзки между две лица, две фирми, физическо лице и фирма във времето и през връзки с участието на трети лица и фирми. Съхранение на резултата в различни файлови формати и печат. 

 

Следене на промените в зададен от потребителя, неограничен по обхвата си, списък от фирми или лица с регистрация. При всяко стартиране на системата автоматично се проверява за настъпили промени и се извежда списък с тези фирми или лица в чиито досиета или промени, нови вписвания.

Маркет експорт – Извличане от базите и съхранение в три файлови формата (HTML, CSV, MS Excel) на подборки, списъци от фирми и лица. Наведнъж до 11 000 отделно избрани от произволен регистър. Уникален по обхвата си  - 35 различни полета – избор от показатели, възможност за подредба и преструктуриране на избраните показатели, различен формат при изхода: всички данни на един дълъг ред или отделно попълнение за всяко лице участващо в управлението или собствеността.

 

Динамичен анализ и онагледяване на промени между две дати на консолидирани състояния на досиетата. Само с движение на мишката върху списък от дати на промени, нови вписвания, се изважда кратко съдържание на настъпилите промени. Същевременно може да се видят изцяло и само промените към определена дата.

 

Промяна на външния вид на данните по желание на клиента. За нуждите на бърз преглед на много данни потребителя може да посочи да се визуализират само тези части от информацията която го интересува в конкретния обзор.

 

Проследявате на промените (Хронология на промяната) само по определено обстоятелство. Потребителя може да избира от 13 групи данни както и от техните комбинации като проследява в исторически план настъпилите промени в тях, примерно: само настъпилите промени в управлението и собствеността.

 

Нагоре