Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Инфо

Сиела Инфо

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ФИРМИТЕ И ЛИЦАТА

Актуална информация за регистрираните търговски дружества и всички останали субекти на територията на Република България.

 


Клиентите на "Сиела Инфо" разполагат с вграден безплатно вариант на услугата "маркет експорт", който предоставя възможност за извличане на данни. В изходящия файл стандартно се извличат над 35 отделни управляеми информационни полета в порции по 11 хиляди реда, като стъпката може да бъде оразмерена от потребителя.

Файловите формати, които поддържат продуктите, са Word, Excel, PDF, httml.

Обхватът на предлаганата информация в базите данни по поръчка може да надхвърли многократно стандартното съдържание в продуктите "Сиела Инфо". Съществената разлика е, че те се изготвят индивидуално, по задание на клиента. Това е допълнителна услуга за създаване на подбрани извадки от бази данни с информация за рекламни, маркетингови или други бизнес цели. Те включват детайли за юридически лица, свързани с: име, седалище, кодовете на икономическа дейност по системите НКИД2003 и КИД08, данъци, капитал, задължения, активи и пасиви, финансови резултати и др. счетоводни показатели.

Клиентите ни обикновено поръчват и данни, свързани с всички промени, настъпили през годините в компаниите, които ги интересуват. Обичайно те са свързани с регистрацията на фирмите и другите субекти от обществения живот, адреси, управляващи, собственици, икономически отрасъл и дейност, персонал, ДДС статус и промени в регистрацията.

Базите данни се предоставят в структуриран вид и формат, избран от клиента – т.нар. "маркет експорт". Файловете позволяват сортиране и анализ на информацията в икономически, географски или юридически области, както и във времеви диапазони. По желание на клиента може да бъде предоставена обобщена информация до 10 години назад с над 210 показатели, както и да бъдат интегрирани списъци от фирми за следене. Потребителите могат да анализират свой списък от данни по ЕИК, Булстат, ЕГН.

Върху наличните данни са изчислени всички стандартни коефиценти, прогнозни оценки, включително и очаквана пазарна стойност към актуална дата.

"Сиела Норма" разполага с база данни за над 830 000 фирми и регистърни субекти, като за много от тях се съхранява информация още от годината на създаването им. Предоставят се и данните за годишните финансови отчети от 2008 г. досега за над 900 000 фирми и други субекти, както и частично данни от 2003 г.

Обработени към месец юни 2020 г. са над 4 885 000 отчети за приходите, разходите и балансови отчети, като бройката им постоянно расте.

Данните се актуализират при излизане на следващ финансов отчет или ако в графата "предходна година" в Отчета за приходи и разходи са отразени промени, което дава прегледност и проследимост на финансовата история на фирмите. Разполагаме и с данните за индивидуалните и консолидираните отчети.

Базите данни се предоставят по абонамент, чрез web услуга или еднократно (на DVD или с изпращане по мейл). Предпочитано от клиентите е автоматичното интегриране на данни от "Сиела Норма" в потребителски информационни системи по предварително зададени критерии.

Начините за получаване на информацията и цената на услугата се договарят за всяка отделна поръчка в зависимост от задачите, поставени от възложителя, както и обхвата на предоставяните данни.


Нагоре