Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Инфо

ISSN: 2815-4401

Сиела Инфо

 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ

 

Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 860,00 лв.

 

"Сиела Инфо" съдържа богата информация за регистрираните търговски дружества и всички останали субекти на територията на Република България.
В продукта са достъпни досиетата на юридическите лица с интегрирана и актуална информация от всички официални източници.
От публикуваните и обработени годишни финансови отчети се предоставят подробни финансови данни и сравнителен анализ, свързани с рентабилност, ликвидност, финансова автономност и много други.

 


Клиентите на "Сиела Инфо" разполагат с вграден безплатно вариант на услугата "маркет експорт", който предоставя възможност за извличане на данни. В изходящия файл стандартно се извличат над 35 отделни управляеми информационни полета в порции по 11 хиляди реда, като стъпката може да бъде оразмерена от потребителя.

Файловите формати, които поддържат продуктите, са Word, Excel, PDF, httml.

Обхватът на предлаганата информация в базите данни по поръчка може да надхвърли многократно стандартното съдържание в продуктите "Сиела Инфо". Съществената разлика е, че те се изготвят индивидуално, по задание на клиента. Това е допълнителна услуга за създаване на подбрани извадки от бази данни с информация за рекламни, маркетингови или други бизнес цели. Те включват детайли за юридически лица, свързани с: име, седалище, кодовете на икономическа дейност по системите НКИД2003 и КИД08, данъци, капитал, задължения, активи и пасиви, финансови резултати и др. счетоводни показатели.

Клиентите ни обикновено поръчват и данни, свързани с всички промени, настъпили през годините в компаниите, които ги интересуват. Обичайно те са свързани с регистрацията на фирмите и другите субекти от обществения живот, адреси, управляващи, собственици, икономически отрасъл и дейност, персонал, ДДС статус и промени в регистрацията.

Базите данни се предоставят в структуриран вид и формат, избран от клиента – т.нар. "маркет експорт". Файловете позволяват сортиране и анализ на информацията в икономически, географски или юридически области, както и във времеви диапазони. По желание на клиента може да бъде предоставена обобщена информация до 10 години назад с над 210 показатели, както и да бъдат интегрирани списъци от фирми за следене. Потребителите могат да анализират свой списък от данни по ЕИК, Булстат, ЕГН.

Върху наличните данни са изчислени всички стандартни коефиценти, прогнозни оценки, включително и очаквана пазарна стойност към актуална дата.

"Сиела Норма" разполага с база данни за над 2 564 000 фирми и регистърни субекти, като за много от тях се съхранява информация още от годината на създаването им. Базата съдържа данни за годишните финансови отчети от 2008 г. досега на над 920 000 фирми и други субекти, както и частично данни от 2003 г. Към месец юни 2020 г. са обработени над 4 885 000 ГФО. За сравнение, обработените годишни финансови отчети към месец септември 2022 г. са над 5 862 000.Обработени към месец юни 2020 г. са над 4 885 000 отчети за приходите, разходите и балансови отчети, като бройката им постоянно расте.

Данните се актуализират при излизане на следващ финансов отчет или ако в графата "предходна година" в Отчета за приходи и разходи са отразени промени, което дава прегледност и проследимост на финансовата история на фирмите. Разполагаме и с данните за индивидуалните и консолидираните отчети.

Базите данни се предоставят по абонамент, чрез web услуга или еднократно (на DVD или с изпращане по мейл). Предпочитано от клиентите е автоматичното интегриране на данни от "Сиела Норма" в потребителски информационни системи по предварително зададени критерии.

Начините за получаване на информацията и цената на услугата се договарят за всяка отделна поръчка в зависимост от задачите, поставени от възложителя, както и обхвата на предоставяните данни.


Нагоре
Промени настройката на бисквитките