Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Инфо

ISSN: 2815-4401

Сиела Инфо

 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ФИРМИТЕ И ЛИЦАТА

Актуална информация за регистрираните търговски дружества и всички останали субекти на територията на Република България.

 


Информацията за заведените в търговските отделения на окръжните съдилища искове за несъстоятелност са широко използвано средство на бизнеса за настоятелно искане на изпълнение на задълженията, регламентирано с Търговския закон.

Исковете, обявени в Търговския регистър, както и тези, за които се чака произнасянето на съда и не се обявяват, са част от данните, които се предлагат в продуктите "Сиела Инфо". Тази информация е средство за оценка на стопанската адекватност на доставчици, търговски партньори и клиенти. Дори при отказ на компетентния съд да открие процедура по несъстоятелност, наличието на молба от кредитор дава сигнал за временни или продължителни финансови затруднения на юридическото лице. Те са и основен показател при оценка на краткосрочната ликвидност на фирмите.  

Клиентите, абонирани за услугата "Искове за несъстоятелност", получават данните в електронната поща два пъти дневно (в HTML и MS Excel формат). Първият мейл съдържа новите искове подадени до средата на текущия ден, а вторият - пълна актуализация с развитие по исковите молби.

Получаваните файлове имат като входящи данни: дата на подаването на иска и окръжен съд, който ще го разглежда, кои юридически лица са ищци и ответници по търговския спор (Булстат или ЕИК, наименование, седалище). Информацията се актуализира според развитието на иска, включително датата на оттегляне на молбата или на определението за отказ. Мейлите съдържат и данни за краткосрочна ликвидност за бърза оценка на длъжника.

Тази предварителна информация за всички постъпили искови молби за обявяване на процедура по несъстоятелност на територията на страната са инструмент за планиране на бизнес операции и превенция на възможни търговски и кредитни рискове.

Услугата се заплаща като годишен абонамент.

Нагоре
Промени настройката на бисквитките