Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Инфо

Сиела Инфо

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ФИРМИТЕ И ЛИЦАТА

Актуална информация за регистрираните търговски дружества и всички останали субекти на територията на Република България.

 


Искове за несъстоятелност

 

Подаване на информация по електронен път (на заявен от клиента е-майл в HTML и MS Excel формат) за всички постъпили искови молби за обявяване на процедура по несъстоятелност на територията на страната.

Желаната от клиента информация постъпва два пъти дневно на неговия мейл.
Първия мейл за деня съдържа обновената информация – само нови искове спрямо предишния ден.
Вторият мейл за деня е и пълна актуализация с развитие по исковите молби.

Цена на услугата: 2 500 лева годишно.

Данните съдържат следните полета:

  1. Кой подава исковата молба
  2. Булстат или ЕИК (единния икономически код) на молителя
  3. В кое съдилище.
  4. На коя дата е подадено искането.
  5. Булстат или ЕИК (единния икономически код) на фирмата (или субекта най-общо) на когото се иска несъстоятелност
  6. Наименование на фирмата, страната по иска
  7. Принадлежност по регистрация – Търговски регистър, Булстат или нерегистрирано в България чуждестранно лице.
  8. Развитие на иска, дата на завеждане на делото (отразява се и Търговския регистър, така че развитието в последствие е проследимо през стандартната програма)
  9. Дата на оттегляне на молбата или определението за отказ.
  10. Краткосрочна ликвидност за бърза оценка на длъжника.
Нагоре