Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Инфо

Сиела Инфо

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ФИРМИТЕ И ЛИЦАТА

Актуална информация за регистрираните търговски дружества и всички останали субекти на територията на Република България.

 


  01 октомври 2013
 • Нови функционални възможности

  Спомагат за бързо навигиране и търсене и намиране на информация


 • 01 октомври 2013
 • Тултип показва настъпилите промени в историята

  Има фирми с огромно количество промени в историята. Самото съдържание на актуалното състояние е обемисто, понякога десетки страници. Винаги е била трудно, минавайки през прочитане на голяма количество документи приложени към датата на промяната да се види кое точно се е променило към определена дата спрямо предишната.

  Затова създадохме функционална възможност – предвижвайки мишката върху датите на История се визуализира малко прозорче – тоолтип показващо промените спрямо предишната дата:
  Предвижвайки мишката и избирайки върху синия надпис "Разширен списък" ще можете подробоно да видите пълния обем на промените – кои управляващи или собственици са се сменили, кои клонове са претърпели промени, адресни и всякъкви други промени.

  Но това не е всичко, ако имате необходимост да проследите във времето промените по определена група информация, примерно промените в управлението, има създадена допълнителна функционалност достъпна през т.н. Карта на досието


 • 01 октомври 2013
 • Богата функционалност

  С избор на чекбоксовете по полетата можете да предизвикате визуализация само на тези данни които ви интересуват. Впоследствие при избор на дата на промяна се визуализират и разпечатват само избраните данни. Ползвайте бутона Опресни. Пример: Избирайки, само Капитал или само Управляващи, бутон Опресни и Хронология на промяната, ще се визуализират промените през времето на конкретното обстоятелство.

  Общ избор се осъществява през бутони Селектирай всички, което избира всички чекбоксове. Бутон Изчисти всички е удобен в начало, когато ще се избира само едно или няколко полета за преподреждане на данните, анализ на промените или избор за печат. Скрий празните секции автоматично остава само тези управляващи полета, които имат съдържание в досието на конкретната фирма

  Бърза навигация. Когато текущото актуално състояние е твърде голямо или искате да направите бърза справка от позиция на някое старо състояние за финансовите показатели или числеността на персонала, достатъчно е кликнете с мишката двукратно върху надписите на съответните полета и съдържанието им ще се отвори пред вас, позиционирано отпред на екрана.


 • 01 октомври 2013
 • Разширеното търсене вече се стартира през иконка

  За най-комплексната част от програмата, т.н. Разширено търсенел досега достъпа минаваше през няколко менюта: Търсене, Разширено търсене, таба на съответната група продукти. Сега този достъп е осъществим и през иконка. Резултат е отваряне на точно тази част, която сте ползвали преди това.


 • 01 октомври 2013
 • Маркет експорт - списъци по критерии

  Вграден  вариант на платената услуга Маркет експорт, чрез която клиента сам може да извлече данните за всяка посочена, намерена или вчетена като потребителски списък фирма, лице или организация във изходящ файл, съдържащ над 30 отделни информационни полета за над 10 000 отделни позиции. В удобен файлов формат - за Word, Excel или PDF.

  Повече тук ...

Нагоре