Продукти

Изпрати статията по email

Notarius Futurum

Notarius  Futurum

СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА ВОДЕНЕ НА СЛУЖЕБЕН АРХИВ НА НОТАРИУСИ И НОТАРИАЛНИ КАНТОРИ


Уважаеми нотариуси,

 

Считано от 01.07.2016 год. са в сила Общи условия за осъществяване на техническа поддръжка на „Нотариус Футурум“ . С тях можете да се запознаете тук.

Моля при въпроси да се свържете с Централния офис на Сиела Норма АД, тел. 02/9030000, както и на електронна поща : futurum@ciela.com .

 

Специализираният софтуер "Нотариус Футурум" е създаден от Сиела Норма АД през 1998 г. (под наименованието Нота Регистър).
От юли 2009 г. той е собственост на Нотариалната камара на Република България.
Нотариус Футурум е официален софтуер за водене на електронен служебен архив на нотариусите и нотариалните кантори, който се предоставя безплатно и безсрочно за ползване, а фирма Сиела осигурява актуализация и техническата му поддръжка.

 

НОВО: "НОТАРИУС ФУТУРУМ" ВЕЧЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ВРЪЗКА С ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР НА РБ.

 

Всеки нотариус, който води служебен архив чрез Нотариус Футурум може да използва тази връзка НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО!

 

1. Какво е новото?
Екип от програмисти създаде връзка в реално време между специализирания софтуер за водене на служебен архив и Търговския регистър на РБ.
Всеки нотариус получава данни за актуалното състояние на търговско дружество, страна по нотариално производство, след вписване на единен идентификационен код (ЕИК).
Връзката между Нотариус Футурум и данните от Търговския регистър се осъществява посредством правно-информационен модул Инфо регистри.

 

2. Какви са предимствата на връзката между Нотариус Футурум и Търговския регистър?

  • Винаги узнавате актуалното състояние на търговско дружество, което е страна по нотариално производство;
  • Спестявате ръчно въвеждане на данни на търговско дружество в Нотариус Футурум, тъй като те автоматично се разнасят по полетата (наименование, ЕИК, адрес, управител и пр.);
  • Чрез правно-информационния модул Инфо регистри, Сиела гарантира актуалност на данните от Търговския регистър до 24:00 часа на денонощието, предхождащо момента на извършване на справката.


В случай че се нуждаете от съдействие за извършване на актуализацията или имате въпроси, касаещи други функционалности на специализирания софтуер, не се колебайте да се свържете с нас!

Нагоре