Продукти

Изпрати статията по email

Notarius Futurum

Notarius  Futurum

СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА ВОДЕНЕ НА СЛУЖЕБЕН АРХИВ НА НОТАРИУСИ И НОТАРИАЛНИ КАНТОРИ


 

 

"Нотариус Футурум" е специализиран софтуер за водене на служебен архив на нотариуси и нотариални кантори. Продуктът е създаден през 1998 г. от "Сиела" АД под наименованието "Нота Регистър", а от юли 2009 г. става собственост на Нотариалната камара на Република България и се ползва от нотариусите безплатно и безсрочно."Нотариус Футурум" осъществява връзка с Търговския регистър посредством правно-информационен модул "Сиела Инфо регистри".

 


След вписване на единен идентификационен код (ЕИК) всеки нотариус получава данни за актуалното състояние на търговско дружество - страна по нотариално производство. Това спестява ръчното въвеждане на данни за юридическите лица,  които автоматично се разнасят по полетата (наименование, ЕИК, адрес, управител и пр.)."Сиела Норма" АД осигурява техническата поддръжка на продукта. При въпроси може да се свържете с Централния офис на Сиела Норма АД: тел. 02/9030000, както и на електронна поща: futurum@ciela.com.

Нагоре