Продукти

Изпрати статията по email

Профил на купувача

Профил на купувача

Законът за обществените поръчки (обн., ДВ бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) продължава и разширява застъпеното в предишния ЗОП изискване за придаване на публичност на определени документи чрез Профил на купувача.

Софтуерната уеб услуга "Профил на купувача", достъпна на http://profilnakupuvacha.com/, е "друг интернет адрес, за който е осигурена публичност", чрез който възложителите могат да публикуват документи по чл. 42 от ЗОП.


Абонамент Ценова Листа Поръчай

 

 

 

 

Ново! Считано от  22 август 2016 год., Сиела Норма АД въведе система за уведомявания за изтичане на срокове (нотификации) по конкретни процедури само за Възложителите, използващи Профил на купувача -   www.profilnakupuvacha.com . Системата за уведомяване за изтичане на срокове по конкретни процедури осигурява възможност на възложителите сами да създадат нотификации по определена процедура и да бъдат уведомявани за изтичането на срока по електронна поща и/или чрез изскачащ прозорец след влизане в системата. За повече информация можете да се свържете с всеки от търговските ни представители, на координатите за контакт посочени тук, или да изтеглите Наръчника на потребителя, качен тук.

 

Във връзка с новите правила на Закона за обществените поръчки (ЗОП), обнародван с ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., в сила от 15 април 2016 г., Сиела представя актуализираното  софтуерно приложение – уеб портал – информационна система за обществени поръчки, с търговско наименование ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА, достъпна на www.profilnakupuvacha.com

 

 

 

Информационната система за обществени поръчки предоставя на своите клиенти следните функционални възможности:

               1.       Всяко лице, което има качеството на „Възложител“ по смисъла на чл. 5 и сл. от ЗОП може да се регистрира в системата, като създаде свой профил, посочвайки индивидуализиращи белези (наименование, БУЛСТАТ, адрес, телефон, име, парола и др.).

               2.       Притежавайки собствен профил в системата, всеки възложител може да използва административните функции на системата, за да организира своя Профил на купувача.

               3.       Административните функции на системата позволяват на възложителя да публикува всички необходими документи, които са свързани с обявяване, възлагане, изпълнение и отчет на обществени поръчки.

               4.       Системата генерира автоматично хипервръзка за Профил на купувача, както и хипервръзка при създаване на обществена поръчка.

               5.       Към софтуерната уеб услуга е интегрирана функция "тайм стамп", чрез която се удостоверява датата на всеки публикуван документ, по този начин се изпълнява нормативно изискване на ЗОП, което е в сила от 01.10.2014 г., и съотв. остава в сила след 15.04.2016 г.

               6.       Системата разполага с гъвкави функционалности, които позволяват добавяне на нови  документи, редактиране на отделни реквизити на поръчката, смяна на документ (проследяване на версии на документа) и архивиране.

 

Функционалностите на информационната система гарантират спазването на едни от основните принципи при възлагането на обществени поръчки, а именно – публичност и прозрачност.

Абонаменти и цени за ползване на софтуерната уеб услуга могат да бъдат разгледани тук.

 

Нагоре