Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 38 от 12.IV

УКАЗ № 112 ОТ 02.04.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ МЕТОДИ ИСПИРИДОНОВ ГЕЛЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

 

УКАЗ № 112 ОТ 02.04.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ МЕТОДИ ИСПИРИДОНОВ ГЕЛЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

Обн. ДВ. бр.38 от 12 Април 2002г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4, чл. 125, т. 1, чл. 127, ал. 1, т. 8 и чл. 130, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам генерал-лейтенант Методи Испиридонов Гелев от длъжността заместник главен инспектор на Министерството на отбраната и от кадрова военна служба.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 2 април 2002 г.

Подпечатан с държавния печат.