Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 25.I

УКАЗ № 32 ОТ 18.01.2002 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ - ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, СЪС ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

УКАЗ № 32 ОТ 18.01.2002 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ - ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, СЪС ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Обн. ДВ. бр.9 от 25 Януари 2002г.

На основание чл. 203, ал. 2, т. 3 във връзка с ал. 1, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи


ПОСТАНОВЯВАМ:


Удостоявам полковник Бойко Методиев Борисов - главен секретар на Министерството на вътрешните работи, със звание "генерал-майор" от Министерството на вътрешните работи.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на вътрешните работи.

Издаден в София на 18 януари 2002 г.

Подпечатан с държавния печат.