Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 1 от 4.I

УКАЗ № 301 ОТ 17.12.2001 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН АДМИРАЛ ЕМИЛ ИВАНОВ ЛЮЦКАНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКАТА БАЗА - ВАРНА И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

 

УКАЗ № 301 ОТ 17.12.2001 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН АДМИРАЛ ЕМИЛ ИВАНОВ ЛЮЦКАНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКАТА БАЗА - ВАРНА И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам бригаден адмирал Емил Иванов Люцканов от длъжността командир на Военноморската база - Варна.

2. Назначавам бригаден адмирал Емил Иванов Люцканов на длъжността началник на Оперативното управление на Главния щаб на Военноморските сили.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 17 декември 2001 г.

Подпечатан с държавния печат.