Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 1 от 4.I

УКАЗ № 299 ОТ 17.12.2001 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН АДМИРАЛ НЕЙКО ПЕТРОВ АТАНАСОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ПО РЕСУРСИТЕ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ "МАТЕРИАЛНО-Т

 

УКАЗ № 299 ОТ 17.12.2001 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН АДМИРАЛ НЕЙКО ПЕТРОВ АТАНАСОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ПО РЕСУРСИТЕ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ "МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО И МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ" НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам бригаден адмирал Нейко Петров Атанасов от длъжността заместник-началник на Главния щаб на Военноморските сили по ресурсите.

2. Назначавам бригаден адмирал Нейко Петров Атанасов на длъжността началник на Главно управление "Материално-техническо и медицинско осигуряване" на Генералния щаб на Българската армия.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 17 декември 2001 г.

Подпечатан с държавния печат.