Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 1 от 4.I

УКАЗ № 295 ОТ 14.12.2001 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "СИГУРНОСТ" НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

УКАЗ № 295 ОТ 14.12.2001 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "СИГУРНОСТ" НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г.

На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 197 от Закона за Министерството на вътрешните работи


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам генерал-майор Атанас Петров Атанасов от длъжността директор на Национална служба "Сигурност" на Министерството на вътрешните работи.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на вътрешните работи.

Издаден в София на 14 декември 2001 г.

Подпечатан с държавния печат.