Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 84 от 28.IX

УКАЗ № 200 ОТ 17.09.2001 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ИВАН ПЛАЧКОВ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ В УКРАЙНА С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН

 

УКАЗ № 200 ОТ 17.09.2001 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ИВАН ПЛАЧКОВ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ В УКРАЙНА С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН

Обн. ДВ. бр.84 от 28 Септември 2001г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам г-н Иван Плачков от ръководството на Асоциацията на българските дружества и организации в Украйна с орден "Мадарски конник" първа степен за значителния му принос за развитието на българо-украинските отношения и за съхраняването на националния дух и традиции сред българската общност в Украйна.

Издаден в София на 17 септември 2001 г.

Подпечатано с държавния печат.