Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 52 от 8.VI

УКАЗ № 135 ОТ 22.05.2001 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВИСШЕТО ВОЕННО ОБЩОВОЙСКОВО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

 

УКАЗ № 135 ОТ 22.05.2001 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВИСШЕТО ВОЕННО ОБЩОВОЙСКОВО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Обн. ДВ. бр.52 от 8 Юни 2001г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 във връзка с чл. 128б, ал. 1, т. 1 от Закона заa отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам генерал-майор Георги Ангелов Георгиев от длъжността началник на Висшето военно общовойсково училище "Васил Левски".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 22 май 2001 г.