Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 15.V

УКАЗ № 123 ОТ 07.05.2001 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР СЪБИ ИВАНОВ СЪБЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНОТО ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "ПЛАНИРАНЕ НА О

 

УКАЗ № 123 ОТ 07.05.2001 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР СЪБИ ИВАНОВ СЪБЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНОТО ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "ПЛАНИРАНЕ НА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ" НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Обн. ДВ. бр.46 от 15 Май 2001г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам генерал-майор Съби Иванов Събев от длъжността началник на Главното оперативно управление на Генералния щаб на Българската армия.

2. Назначавам генерал-майор Съби Иванов Събев на длъжността началник на управление "Планиране на отбраната и въоръжените сили" на Генералния щаб на Българската армия.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 7 май 2001 г.

Подпечатан с държавния печат.