Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 21.XI

УКАЗ № 397 ОТ 08.11.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-ЖА ЛУИЗ ЛИБЕРГ - ГЛАВНА ДВОРЦОВА ДАМА, С "ОРДЕН НА РОЗАТА" - СРЕБЪРЕН

 

УКАЗ № 397 ОТ 08.11.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-ЖА ЛУИЗ ЛИБЕРГ - ГЛАВНА ДВОРЦОВА ДАМА, С "ОРДЕН НА РОЗАТА" - СРЕБЪРЕН

Обн. ДВ. бр.95 от 21 Ноември 2000г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам г-жа Луиз Либерг - главна дворцова дама, с "Орден на розата" - сребърен, за големите й заслуги за укрепването и развитието на българо-шведските отношения.

Издаден в София на 8 ноември 2000 г.

Подпечатан с държавния печат.