Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 21.XI

УКАЗ № 393 ОТ 08.11.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦА СИЛВИЯ НА ШВЕЦИЯ С "ОРДЕН НА РОЗАТА" - ЗЛАТЕН

 

УКАЗ № 393 ОТ 08.11.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦА СИЛВИЯ НА ШВЕЦИЯ С "ОРДЕН НА РОЗАТА" - ЗЛАТЕН

Обн. ДВ. бр.95 от 21 Ноември 2000г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам Нейно Величество Кралица Силвия на Швеция с "Орден на розата" - златен, за особено големите й заслуги за укрепването, развитието и задълбочаването на българо-шведските отношения.

Издаден в София на 8 ноември 2000 г.

Подпечатан с държавния печат.