Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 86 от 20.X

УКАЗ № 353 ОТ 11.10.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-ЖА МАРИАНЕ БОЕЛ - ПРИДВОРНА ДАМА НА НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ, С "ОРДЕН НА РОЗАТА" - СРЕБЪРЕН

 

УКАЗ № 353 ОТ 11.10.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-ЖА МАРИАНЕ БОЕЛ - ПРИДВОРНА ДАМА НА НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ, С "ОРДЕН НА РОЗАТА" - СРЕБЪРЕН

Обн. ДВ. бр.86 от 20 Октомври 2000г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам г-жа Мариане Боел - придворна дама на Нейно Величество Кралицата на Дания, с "Орден на розата" - сребърен, за големите й заслуги за укрепването и развитието на българо-датските отношения.

Издаден в София на 11 октомври 2000 г.

Подпечатан с държавния печат.