Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 71 от 29.VIII

УКАЗ № 304 ОТ 15.08.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. Д-Р ДЖУЗЕПЕ ДЕЛ АГАТА - ИТАЛИАНСКИ ФИЛОЛОГ-СЛАВИСТ И БЪЛГАРИСТ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН

 

УКАЗ № 304 ОТ 15.08.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. Д-Р ДЖУЗЕПЕ ДЕЛ АГАТА - ИТАЛИАНСКИ ФИЛОЛОГ-СЛАВИСТ И БЪЛГАРИСТ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН

Обн. ДВ. бр.71 от 29 Август 2000г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам проф. д-р Джузепе Дел Агата - италиански филолог-славист и българист, с орден "Стара планина" първа степен за извънредно значимите му изследвания в областта на старобългаристиката, литературния език на Българското Възраждане и формирането на новобългарския книжовен език.

Издаден в София на 15 август 2000 г.

Подпечатан с държавния печат.