Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 21.VII

УКАЗ № 258 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА КАПИТАН I РАНГ ЕМИЛ ИВАНОВ ЛЮЦКАНОВ - КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКА БАЗА - ВАРНА, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН АДМИРАЛ"

 

УКАЗ № 258 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА КАПИТАН I РАНГ ЕМИЛ ИВАНОВ ЛЮЦКАНОВ - КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКА БАЗА - ВАРНА, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН АДМИРАЛ"

Обн. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 във връзка с чл. 90, ал. 1, т. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Удостоявам капитан I ранг Емил Иванов Люцканов - командир на Военноморска база - Варна, с висше военно звание "бригаден адмирал".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 7 юли 2000 г.