Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 21.VII

УКАЗ № 215 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КАЛЧО ТАНЕВ ТАНЕВ - ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР", ЗА ОСВАБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА Г

 

УКАЗ № 215 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КАЛЧО ТАНЕВ ТАНЕВ - ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР", ЗА ОСВАБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ПО ОПЕРАЦИИТЕ

Обн. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 във връзка с чл. 90, ал. 1, т. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Удостоявам генерал-майор Калчо Танев Танев - първи заместник-началник на Главния щаб на Военновъздушните сили, с висше военно звание "генерал-майор".

2. Освобождавам генерал-майор Калчо Танев Танев от длъжността първи заместник-началник на Главния щаб на Военновъздушните сили.

3. Назначавам генерал-майор Калчо Танев Танев на длъжността заместник-началник на Главния щаб на Военновъздушните сили по операциите.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 7 юли 2000 г.