Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 21.VII

УКАЗ № 212 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИЛИЯ ПЕТКОВ СТАНКОВ - НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА" В ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР", ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИ

 

УКАЗ № 212 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИЛИЯ ПЕТКОВ СТАНКОВ - НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА" В ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР", ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА" В ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ПО РЕСУРСИТЕ

Обн. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 във връзка с чл. 90, ал. 1, т. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Удостоявам генерал-майор Илия Петков Станков - началник на управление "Противовъздушна отбрана" в Главния щаб на Сухопътните войски, с висше военно звание "генерал-майор".

2. Освобождавам генерал-майор Илия Петков Станков от длъжността началник на управление "Противовъздушна отбрана" в Главния щаб на Сухопътните войски.

3. Назначавам генерал-майор Илия Петков Станков на длъжността заместник-началник на Главния щаб на Сухопътните войски по ресурсите.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 7 юли 2000 г.