Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 21.VII

УКАЗ № 209 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГАНЧО ХРИСТОВ ДЕНЕВ - ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ Н

 

УКАЗ № 209 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГАНЧО ХРИСТОВ ДЕНЕВ - ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

Обн. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 във връзка с чл. 90, ал. 1, т. 5, чл. 127, ал. 1, т. 7 и чл. 130, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Удостоявам генерал-майор Ганчо Христов Денев - заместник-началник на Главния щаб на Сухопътните войски, с висше военно звание "генерал-майор".

2. Освобождавам генерал-майор Ганчо Христов Денев от длъжността заместник-началник на Главния щаб на Сухопътните войски и от кадрова военна служба.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 7 юли 2000 г.