Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 39 от 12.V

УКАЗ № 138 ОТ 03.05.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КАПИТАН I РАНГ ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "ПОДГОТОВКА И БОЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИЛИТЕ" В ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧ

 

УКАЗ № 138 ОТ 03.05.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КАПИТАН I РАНГ ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "ПОДГОТОВКА И БОЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИЛИТЕ" В ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ПО ПОДГОТОВКА И БОЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИЛИТЕ

Обн. ДВ. бр.39 от 12 Май 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам капитан I ранг Петър Цветанов Петров от длъжността началник на управление "Подготовка и бойно използване на силите" в Главния щаб на Военноморските сили.

2. Назначавам капитан I ранг Петър Цветанов Петров на длъжността заместник-началник на Главния щаб на Военноморските сили по подготовка и бойно използване на силите.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 3 май 2000 г.

Подпечатан с държавния печат.