Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 19 от 10.III

УКАЗ № 57 ОТ 25.02.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР СЪБИ ИВАНОВ СЪБЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНОТО ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА

 

УКАЗ № 57 ОТ 25.02.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР СЪБИ ИВАНОВ СЪБЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНОТО ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Обн. ДВ. бр.19 от 10 Март 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам генерал-майор Съби Иванов Събев от длъжността началник на Оперативното управление на Главния щаб на Военновъздушните сили.

2. Назначавам генерал-майор Съби Иванов Събев на длъжността началник на Главното оперативно управление на Генералния щаб на Българската армия.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 25 февруари 2000 г.

Подпечатан с държавния печат.