Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 19 от 10.III

УКАЗ № 48 ОТ 25.02.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КЕНДЕРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "ПОДГОТОВКА НА СТРАНАТА ЗА ОТБРАНА" НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

 

УКАЗ № 48 ОТ 25.02.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КЕНДЕРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "ПОДГОТОВКА НА СТРАНАТА ЗА ОТБРАНА" НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Обн. ДВ. бр.19 от 10 Март 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4, чл. 125, т. 1 и чл. 128б, ал. 1, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам генерал-майор Георги Александров Кендеров от длъжността началник на управление "Подготовка на страната за отбрана" на Генералния щаб на Българската армия.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 25 февруари 2000 г.

Подпечатан с държавния печат.