Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 16 от 25.II

УКАЗ № 37 ОТ 16.02.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ РУМЕН ТРИФОНОВ ЗЛАТЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА МЕДИЦИНСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТ

 

УКАЗ № 37 ОТ 16.02.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ РУМЕН ТРИФОНОВ ЗЛАТЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА МЕДИЦИНСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ

Обн. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам полковник доцент Румен Трифонов Златев от длъжността първи заместник-началник на медицинското осигуряване на Българската армия и началник на Военномедицинската академия.

2. Назначавам полковник доцент Румен Трифонов Златев на длъжността началник на Военномедицинската академия.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 16 февруари 2000 г.

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:


Промени настройката на бисквитките