Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 16 от 25.II

УКАЗ № 35 ОТ 16.02.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АНГЕЛ СТОЯНОВ КАЦАРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА РАЗУЗНАВАТЕЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМА

 

УКАЗ № 35 ОТ 16.02.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АНГЕЛ СТОЯНОВ КАЦАРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА РАЗУЗНАВАТЕЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ"

Обн. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам генерал-лейтенант Ангел Стоянов Кацаров от длъжността началник на Разузнавателното управление на Генералния щаб на Българската армия.

2. Назначавам генерал-лейтенант Ангел Стоянов Кацаров на длъжността директор на служба "Военна информация".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 16 февруари 2000 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките