Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 16 от 25.II

УКАЗ № 34 ОТ 16.02.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КОНТРААДМИРАЛ ПЕТЪР ИВАНОВ СТРАНЧЕВСКИ ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

 

УКАЗ № 34 ОТ 16.02.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КОНТРААДМИРАЛ ПЕТЪР ИВАНОВ СТРАНЧЕВСКИ ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

Обн. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 130, т. 1 във връзка с чл. 128б, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам контраадмирал Петър Иванов Странчевски от кадрова военна служба.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 16 февруари 2000 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките