Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 16 от 25.II

УКАЗ № 33 ОТ 16.02.2000 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО В С. ВЕСЕЛИНА, ОБЩИНА ЛОЗНИЦА, ОБЛАСТ РАЗГРАД

 

УКАЗ № 33 ОТ 16.02.2000 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО В С. ВЕСЕЛИНА, ОБЩИНА ЛОЗНИЦА, ОБЛАСТ РАЗГРАД

Обн. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2000г.

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 106, ал. 1 от Закона за местните избори


ПОСТАНОВЯВАМ:


Насрочвам частичен избор за кмет на кметство в с. Веселина, община Лозница, област Разград, на 8 април 2000 г.

Издаден в София на 16 февруари 2000 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките