Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 16 от 25.II

УКАЗ № 31 ОТ 14.02.2000 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НОВИ ГРАНИЦИ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО И НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

УКАЗ № 31 ОТ 14.02.2000 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НОВИ ГРАНИЦИ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО И НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Обн. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2000г.

На основание чл. 98, т. 5 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 28, т. 7 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Утвърждавам нови граници на:

1. Община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, включваща населените места: Вързулица, Стефан Стамболово, Иванча, Каранци, Климентово, Куцина, Масларево, Обединение, Орловец, Павел, Полски Сеновец, Полски Тръмбеш, Раданово, Петко Каравелово и Страхилово.

2. Община Павликени, област Велико Търново, включваща населените места: Батак, Бутово, Бяла черква, Вишовград, Върбовка, Горна Липница, Димча, Долна Липница, Дъскот, Караисен, Лесичери, Михалци, Мусина, Недан, Павликени, Паскалевец, Патреш, Росица, Сломер и Стамболово.

Изпълнението на указа възлагам на областния управител на област Велико Търново, на кмета на Община - Полски Тръмбеш, и на кмета на Община - Павликени.

Издаден в София на 14 февруари 2000 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките