Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 2 от 7.I

УКАЗ № 357 ОТ 23.12.1999 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИВАН АТАНАСОВ БАЧЕВ ОТ ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ В ИНСПЕКТОРАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

 

УКАЗ № 357 ОТ 23.12.1999 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИВАН АТАНАСОВ БАЧЕВ ОТ ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ В ИНСПЕКТОРАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4, чл. 125, т. 1, чл. 128, т. 1 и чл. 130, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам генерал-майор Иван Атанасов Бачев от изпълняващ длъжността главен инспектор на Военновъздушните сили в Инспектората на Министерството на отбраната и от кадрова военна служба.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 23 декември 1999 г.