Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 16.VII

УКАЗ № 184 ОТ 07.07.1999 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-ЖА ЕСПЕРАНСА АГИРЕ ХИЛ ДЕ БИЕДМА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, С "ОРДЕН НА РОЗАТА" ЗЛАТЕН

 

УКАЗ № 184 ОТ 07.07.1999 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-ЖА ЕСПЕРАНСА АГИРЕ ХИЛ ДЕ БИЕДМА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, С "ОРДЕН НА РОЗАТА" ЗЛАТЕН

Обн. ДВ. бр.64 от 16 Юли 1999г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам г-жа Есперанса Агире Хил де Биедма - председател на Сената на Кралство Испания, с "Орден на розата" златен за извънредно големите й заслуги за укрепването и развитието на българо-испанските отношения.

Издаден в София на 7 юли 1999 г.