Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 5.V

УКАЗ № 127 ОТ 03.05.1999 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК СЪБИ ИВАНОВ СЪБЕВ - НАЧАЛНИК НА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ В ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР"

 

УКАЗ № 127 ОТ 03.05.1999 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК СЪБИ ИВАНОВ СЪБЕВ - НАЧАЛНИК НА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ В ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР"

Обн. ДВ. бр.42 от 5 Май 1999г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Удостоявам полковник Съби Иванов Събев - началник на Оперативно управление в Главния щаб на Военновъздушните сили, с висше военно звание "генерал-майор".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 3 май 1999 г.