Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 5.V

УКАЗ № 124 ОТ 03.05.1999 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК АТАНАС ДИМИТРОВ ЗАПРЯНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ

 

УКАЗ № 124 ОТ 03.05.1999 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК АТАНАС ДИМИТРОВ ЗАПРЯНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ

Обн. ДВ. бр.42 от 5 Май 1999г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам полковник Атанас Димитров Запрянов от длъжността първи заместник-началник на управление "Комуникационни и информационни системи" в Генералния щаб.

2. Назначавам полковник Атанас Димитров Запрянов на длъжността началник на управление "Комуникационни и информационни системи" в Генералния щаб.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 3 май 1999 г.