Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 5.V

УКАЗ № 120 ОТ 03.05.1999 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИВАН АТАНАСОВ БАЧЕВ ОТ ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВИСШЕТО ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ "Г. БЕНКОВСКИ" И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ ЗА ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

 

УКАЗ № 120 ОТ 03.05.1999 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИВАН АТАНАСОВ БАЧЕВ ОТ ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВИСШЕТО ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ "Г. БЕНКОВСКИ" И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ ЗА ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ В ИНСПЕКТОРАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Обн. ДВ. бр.42 от 5 Май 1999г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам генерал-майор Иван Атанасов Бачев от изпълняващ длъжността началник на Висшето военновъздушно училище "Г. Бенковски".

2. Назначавам генерал-майор Иван Атанасов Бачев за изпълняващ длъжността главен инспектор на Военновъздушните сили в Инспектората на Министерството на отбраната.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 3 май 1999 г.