Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 5.V

УКАЗ № 114 ОТ 03.05.1999 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАРАКАЧАНОВ ОТ ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "ЗЕНИТНО-РАКЕТНИ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИ ВОЙСКИ" В ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

 

УКАЗ № 114 ОТ 03.05.1999 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАРАКАЧАНОВ ОТ ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "ЗЕНИТНО-РАКЕТНИ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИ ВОЙСКИ" В ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

Обн. ДВ. бр.42 от 5 Май 1999г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4, чл. 125, т. 1 и чл. 128б, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам генерал-майор Георги Димитров Каракачанов от изпълняващ длъжността началник на управление "Зенитно-ракетни и радиотехнически войски" в Главния щаб на Военновъздушните сили.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 3 май 1999 г.