Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 24 от 16.III

УКАЗ № 63 ОТ 09.03.1999 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н СЮЛЕЙМАН ДЕМИРЕЛ - ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" С ЛЕНТА

 

УКАЗ № 63 ОТ 09.03.1999 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н СЮЛЕЙМАН ДЕМИРЕЛ - ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" С ЛЕНТА

Обн. ДВ. бр.24 от 16 Март 1999г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам г-н Сюлейман Демирел - Президент на Република Турция, с орден "Стара планина" с лента за извънредно големите му заслуги за укрепването и развитието на българо-турските отношения.

Издаден в София на 9 март 1999 г.