Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 20 от 5.III

УКАЗ № 56 ОТ 26.02.1999 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ - ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР"

 

УКАЗ № 56 ОТ 26.02.1999 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ - ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР"

Обн. ДВ. бр.20 от 5 Март 1999г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Удостоявам полковник Димо Георгиев Гяуров - директор на Националната разузнавателна служба, с висше военно звание "генерал-майор".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 26 февруари 1999 г.