Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 20 от 5.III

УКАЗ № 55 ОТ 26.02.1999 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ - ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА "СИГУРНОСТ", СЪС ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

УКАЗ № 55 ОТ 26.02.1999 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ - ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА "СИГУРНОСТ", СЪС ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Обн. ДВ. бр.20 от 5 Март 1999г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 203, ал. 2, т. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи


ПОСТАНОВЯВАМ:


Удостоявам полковник Атанас Петров Атанасов - директор на Националната служба "Сигурност", със звание "генерал-майор" от Министерството на вътрешните работи.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на вътрешните работи.

Издаден в София на 26 февруари 1999 г.