Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой

УКАЗ № 336 ОТ 24.09.1998 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВОЙСКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ И КОМАНДВАЩ ВОЙСКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТ

 

УКАЗ № 336 ОТ 24.09.1998 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВОЙСКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ И КОМАНДВАЩ ВОЙСКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА

Обн. ДВ. бр.114 от 2 Октомври 1998г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам полковник Йордан Александров Димитров от длъжността началник на Войските на Министерството на транспорта.

2. Назначавам полковник Йордан Александров Димитров на длъжността началник на Главния щаб и командващ Войските на Министерството на транспорта.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на транспорта.

Издаден в София на 24 Септември 1998 г.