Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 109 от 18.IX

УКАЗ № 325 ОТ 08.09.1998 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА "СИГУРНОСТ"

 

УКАЗ № 325 ОТ 08.09.1998 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА "СИГУРНОСТ"

Обн. ДВ. бр.109 от 18 Септември 1998г.

На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 197 от Закона за Министерството на вътрешните работи


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам полковник Атанас Петров Атанасов от длъжността секретар на Министерството на вътрешните работи.

2. Назначавам полковник Атанас Петров Атанасов на длъжността директор на Националната служба "Сигурност".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на вътрешните работи.

Издаден в София на 8 септември 1998 г.