Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 1.IX

УКАЗ № 314 ОТ 24.08.1998 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОДПОЛКОВНИК ДИНЧО ИВАНОВ КАРАМУНЧЕВ ЗА НАЧАЛНИК НА ЩАБА НА КОРПУС "ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА"

 

УКАЗ № 314 ОТ 24.08.1998 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОДПОЛКОВНИК ДИНЧО ИВАНОВ КАРАМУНЧЕВ ЗА НАЧАЛНИК НА ЩАБА НА КОРПУС "ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА"

Обн. ДВ. бр.102 от 1 Септември 1998г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4, чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам подполковник Динчо Иванов Карамунчев за началник на щаба на корпус "Противовъздушна отбрана", считано от 1 септември 1998 г.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 24 август 1998 г.