Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 1.IX

УКАЗ № 311 ОТ 24.08.1998 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИВАН АТАНАСОВ БАЧЕВ ЗА ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВВВУ "Г. БЕНКОВСКИ" ЗА СРОК 1 ГОДИНА

 

УКАЗ № 311 ОТ 24.08.1998 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИВАН АТАНАСОВ БАЧЕВ ЗА ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВВВУ "Г. БЕНКОВСКИ" ЗА СРОК 1 ГОДИНА

Обн. ДВ. бр.102 от 1 Септември 1998г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4, чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам генерал-майор Иван Атанасов Бачев за изпълняващ длъжността началник на ВВВУ "Г. Бенковски" за срок 1 година, считано от 1 септември 1998 г.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 24 август 1998 г.