Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 1.IX

УКАЗ № 303 ОТ 24.08.1998 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ВАСИЛ ПЕТРОВ ДЖЕЛЕБОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ФАКУЛТЕТ "ГЕНЕРАЛ-ЩАБЕН" И ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ" И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ВО

 

УКАЗ № 303 ОТ 24.08.1998 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ВАСИЛ ПЕТРОВ ДЖЕЛЕБОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ФАКУЛТЕТ "ГЕНЕРАЛ-ЩАБЕН" И ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ" И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ" И НАЧАЛНИК НА ФАКУЛТЕТ "ГЕНЕРАЛ-ЩАБЕН" В АКАДЕМИЯТА

Обн. ДВ. бр.102 от 1 Септември 1998г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4, чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам полковник Васил Петров Джелебов от длъжността началник на факултет "Генерал-щабен" и заместник-началник на Военната академия "Г. С. Раковски", считано от 1 септември 1998 г.

2. Назначавам полковник Васил Петров Джелебов на длъжността заместник-началник на Военната академия "Г. С. Раковски" и началник на факултет "Генерал-щабен" в академията, считано от 1 септември 1998 г.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 24 август 1998 г.